• pomegranates
  • Elodja
  • majamil
  • lajlalajlalajla
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

2126 e930 420
Reposted fromkjuik kjuik viaodyssey odyssey

February 16 2017

5502 469b 420

February 15 2017

4253 6315 420
Był 1 maja 1947 roku, kiedy licząca sobie 23 wiosny Evelyn McHale podczas urodzinowej imprezy swojego ukochanego została poproszona przez niego o rękę. Opuszczając towarzystwo dziewczyna robiła wrażenie bardzo szczęśliwej. Jak wiadomo damskie umysły to maszynki przeczące wszelkim prawom logiki (stąd i powiedzenie, że kobieta zmienną jest). Kiedy McHale dotarła do swego domu w Nowym Jorku, napisała taki list: „Mój narzeczony poprosił mnie, bym poślubiła go w czerwcu. Nie sądzę, abym była dobrą żoną dla kogokolwiek. Będzie mu zdecydowanie lepiej beze mnie.” Następnie wjechała na najwyższy punkt widokowy Empire State Building i skoczyła. Lądując wkomponowała się w limuzynę należącą do oficjeli ONZ. Zdjęcie, które widzicie, wykonał Robert Wiles, przechodzący nieopodal student fotografii. 11 dni później opublikowano je w magazynie LIFE z podpisem „Najpiękniejsze samobójstwo”.

February 14 2017

everydaylouie:

a bird apartment

3975 e96c 420
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
5888 5c26 420

July 09 2015

Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viakabliukai kabliukai
1624 a9bb 420
Reposted frombeinthe beinthe
Reposted fromsaski saski viaviev viev

July 08 2015

0551 c4da
important
8357 3e29 420

g0dziiia:

I wish this was longer

Reposted fromYggry Yggry viacrispybones crispybones
0415 85c2 420

harrypotterconfessions:

NICE TRY MUGGLES, ANY REAL WIZARD KNOWS YOU JUST STICK YOUR WAND ARM OUT FOR THE BUS.

seen on rebloggy.com/harry potter
Reposted fromsunlight sunlight viacrispybones crispybones
3565 5695 420
Reposted fromroyals royals viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
0606 1d22 420
Reposted fromTLC2 TLC2 viaruinyourday ruinyourday
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
2042 b755 420

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viastarryeyed starryeyed

July 05 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl