• pomegranates
  • Elodja
  • majamil
  • lajlalajlalajla
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

7562 2688 420
Reposted fromswissfondue swissfondue viajethra jethra

April 26 2017

4960 c9e2 420
Reposted fromEkran Ekran viajethra jethra

April 24 2017

1382 6063 420

Conrad Jon Godly

Reposted frommilo317 milo317 viaathlin athlin
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viastarryeyed starryeyed
4298 58c1 420
Reposted frommollim mollim vialikearollingstone likearollingstone

April 19 2017

4555 a4fb 420
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viasoulwax soulwax

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute vialavelinier lavelinier
9848 ea42 420
Reposted fromGIFer GIFer viablackheartgirl blackheartgirl
Ciągle słyszę o młodszych koleżankach: "taka ładna, a sama". Jakby bycie samemu było okropne. Uważam, że nie ma co wiązać się z byle kim. Namawiam wszystkie panie, by zamiast jeść z podłogi brudną kanapkę, napiły się wody i poczekały na smaczny obiad.
— Hanna Bakuła
Reposted frommefir mefir viaClary Clary

April 15 2017

Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
7936 37e1 420
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viairmelin irmelin
8179 2f8f
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viamayamar mayamar
4034 56a3 420

culturenlifestyle:

New Stunning Mixed Media Landscapes by Stev’nn Hall

Ontario-based artist Stev’nn Hall composes stunning landscape pieces, which explore the beauty and the depth of photography’s union with the paintbrush. Inspired by sceneries from rural Ontario and his childhood, the nostalgic nature passages are a sequence of ethereal, yet bold dreamscapes.  

Keep reading

Reposted fromAmericanlover Americanlover
1140 90c3 420
Reposted fromamatore amatore viasoulwax soulwax

April 09 2017

7275 f116 420
Reposted fromamatore amatore viaohgodwhy ohgodwhy
7494 85cc 420
Reposted fromBabyLemonade BabyLemonade viaLazhward Lazhward

April 03 2017

Spóźniasz się i jeśli
Staniesz kiedyś w moich drzwiach

Cóż będę mogła ci dać
Niewiele już mi zostało
Niewiele prócz lęku
Który jest mój i raczej
Nie będziesz go chciał

https://molewfilizance.wordpress.com/2017/03/30/rzecz-o-punktualnosci/
Reposted frommole-w-filizance mole-w-filizance viacytaty cytaty
5803 8ae8 420
Reposted fromsohryu sohryu viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl